Představení s trochou historie

Ing. František Načeradský je absolventem elektrotechnické průmyslovky, obchodní akademie v Pardubicích a Vysoké školy ekonomické v Praze. Před rokem 1989 působil ve státním podniku Domácí potřeby Pardubice, kde nastoupil do odd.kontroly, prošel obchodním a technickým úsekem, zastával funkci technického ředitele. Po „sametové“ revoluci, připravoval vstup francouzkých investorů do akciové společnosti a byl jmenován ředitelem zásilkové domu MAGNET- Camif, a.s. V dalších společnostech pracoval na pozicích obchodního managera a obchodního ředitele. Na základě mandátních smluv externě spolupracuje s firmami jako finanční, marketingový poradce i obchodní zástupce. Začal podnikat již v roce 1995 při zaměstnání a od září 2002 se definitivně rozhodl zůstat na volné noze. Předloni zapojil do podnikání jako spolupracující osobu manželku, která zajišťuje administrativu, překlady, kontakt se zákazníky a další práce spojené s běžnou agendou.

Vize - poskytovat kompletní, cenově dostupnou službu „šitou na míru“ každému individuálnímu zákazníkovi, která uspokojí obě partnerské strany a je základem dlouhodobého obchodního vztahu.

Oblasti podnikání

  • Poradenská činnost pro začínající podnikatele, včetně zpracování podnikatelských záměrů, žádostí, zastupování při jednáních, příprava prezentací v oblasti reklamy a webu. „Hlídání“ cash flow, pohledávek a závazků, kontrola obchodních smluv atd.
  • Návrh a dodávka nebytového interiéru, jako jsou kanceláře, šatny, odborné učebny, zasedací místnosti apod. včetně technického vybavení.
  • Desk Room – sdílená kancelář & coworking centrum. Jedná se krátkodobý (např. hodinový) pronájem kanceláří, zasedacích místností spolu se zapůjčením výpočetní, prezentační techniky v Praze a Pardubicích se službami recepce.
Jsme aktivními členy pardubické hospodářské komory. To nám přináší trvalý informační náskok ve všech oblastech týkajících se podnikání.
(www.khkpce.cz)
Využíváme služeb portálu nezávislých profesionálů „ na volné noze“ (www.navolnenoze.cz). Je to první česká služba na podporu osobního podnikání „freelancerů“.