Poskytujeme kompletní služby "šité na míru" za přijatelné ceny.

Soustředíme se na dvě oblasti činností:
1) poradenství pro začínající podnikatele:
 • nezávislé posouzení ideje pro založení živnosti nebo firmy,
 • zpracování podnikatelských záměrů,
 • zpracování žádostí do otevřených dotačních programů,
2) návrh a dodávka nebytových interiérů se zaměřením na odborné učebny škol, kanceláře, šatny a zasedací místnosti včetně jejich technického vybavení.

1) Poradenství
Pokud hovoříme o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ), která podniká jako řemeslník, nemá přirozeně čas na „papírování“, ale musí uspokojovat své zákazníky. Připravit podnikatelský záměr pro banku v případě, že chce rozšiřovat výrobu a služby nebo se věnovat soustavně svým pohledávkám apod. je pro něho velmi obtížné. Pracovník, který pro něho zajistí ekonomické poradenství, je schopen přinést nejen pořádek do vedené dokumentace, připravit podklady pro jednání, ale i přinést významné úspory. 

2) Návrh a dodávky vybavení nebytových interiérů
Od roku 2016 se věnujeme zpracování záměrů a projektů v rámci dotačního programu IROP. Vypracovávali jsme podrobné specifikace do žádostí o dotace. Dokumentace byla připravována v souladu s dotačními pravidly, kompletována pro podání žádosti (rozpočet, studie proveditelnosti, zadávací dokumentace veřejné zakázky). U vybraných projektů jsme zabezpečovali jejich administraci po celou dobu realizace.

V rámci programu IROP jsme zabezpečovali přípravu a realizaci následujících projektů:
 • Modernizace odborné učebny F/Ch – část I; Masarykova ZŠ Klášterec n.O.,
 • ZŠ a MŠ Libčany – dodávka učebny F-CH a žákovské dílny,
 • ZŠ a MŠ Libčany – dodávka multimediální učebny,
 • ZŠ Rohovládova Bělá, - modernizace jazykové učebny a vybudování žákovské dílny,
 • ZŠ Moravská Králíky – realizace environmentální učebny a školní zahrady,
 • ZŠ Libčany – realizace nové kmenové učebny včetně interaktivity,
 • ZŠ Dašice – realizace žákovské dílny a učeny ICT,
 • SPŠ Letohrad – realizace odborné učebny elektroměření
 • Střední školy Pardubického kraje – dodávky pomůcek a měřících přístrojů v rámci dotačního programu ITI I-KAP PK.
Komplexní vybavení interiérů
Zajišťujeme dodávku vybavení kanceláří, odborných učeben, šaten, dílen, sboroven, jídelen, poslucháren, pokojů domovů mládeže a dalších prostor. Zaručujeme vysokou kvalitu danou renomovanými dodavatelskými firmami.

Technické prostředky pro provoz odborných učeben a laboratoří dodáváme formou subdodávek dle zadání klienta.

Spolupracujeme s kvalitními výrobci kancelářského a školního nábytku; individuální požadavky na provedení nábytku řešíme s naším zakázkovým truhlářstvím. Prezentační a audiovizuální techniku, měřící přístroje, elektrotechnické stavebnice a školní pomůcky zajišťujeme u předních certifikovaných firem.

Odborné práce (stavební úpravy, elektroinstalace, rozvody vody, odpady atd.) zadáváme místním řemeslníkům, které mají doporučení zákazníka.

Vystupujeme v pozici vyššího dodavatele. Dozorujeme tedy práce do úplného dokončení a případné reklamace řešíme se subdodavateli přímo na místě. Díky tomu jsme schopni zaručit dodávku kompletní a výběrem specializované firmy optimalizovat její cenu.  Kontakt:   email:   fnac@centrum.cz   telefon:   724 605 511