Informace o zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů nezbytných pro případné splnění dohodnutých služeb, objednávky a obchodní smlouvy.


Pro splnění požadované služby, objednávky, smlouvy jsou nezbytné tyto údaje: Vaše jméno, příjmení a adresa, abychom věděli, komu zboží zaslat a pro vystavení prodejního dokladu. Dále požadujeme Vaše telefonní číslo pro zasilatelské společnosti a  Váš e-mail, který je komunikačním prostředkem, kterým si informace vyměňujeme.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1. Vaše údaje spravuje Ing. František Načeradský, obchodní, poradenská a inženýrská činnost, se sídlem Tyršovo nábřeží 1357, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 63229480, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem v Pardubicích pod číslem jednacím 96/601860/F-65, (dále jen správce). Kontaktovat jej můžete na fnac@centrum.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 605 511.


2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Zákonným důvodem a zároveň účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro případné splnění služby, objednávky a obchodní smlouvy.


- ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“).


3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání případné služby, smlouvy, například pro vyřízení reklamace, možností dokoupení příslušenství k produktu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle českých zákonů.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1. Dalšími možnými příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, např. Česká pošta a.s., TOPTRANS, s.r.o., PPL s.r.o., ČSOB, a.s., Fio banka, a.s.


5.2. Vaše osobní údaje nepředáme třetím osobám ani do cizí země nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.


6.2. Při porušení zpracování Vašich osobních údajů máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.


6.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným předpokladem pro poskytnutí služby a  uzavření a plnění smlouvy neboť bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné službu poskytnout, splnit Vaši objednávku a smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.


Zpět