Poradenství


Vycházíme ze zkušeností, že většina malých společností nezaměstnává trvale odborné pracovníky, kteří by se zabývali strategickým rozvojem firmy, sledováním trhu, hledáním potřeb zákazníků nebo se specializovali na ekonomické analýzy, marketing atd. Na tuto nadstavbu není čas, ani nejsou obvykle peníze. Většinou se této rozsáhlé a náročné činnosti věnuje jednatel společnosti nebo jím pověřený pracovník, který má své běžné pracovní úkoly a výše uvedené problematice se věnuje jen okrajově. Tak se setkáváme s řediteli a jednateli, kteří suplují činnost marketingového i obchodního referenta, rozboráře, vymahače pohledávek i obchodního cestujícího. Také bývá zvykem, že účetní je také zásobovač, ekonomický analytik, plánovač, administrativní referent mající na starosti pohledávky atd. Suplování činnosti podřízeného pracovníka je vždy na úkor správného běhu a rozvoje firmy.

Pokud hovoříme o osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ), která podniká jako řemeslník, nemá přirozeně čas na „papírování“, ale musí uspokojovat své zákazníky. Připravit podnikatelský záměr pro banku v případě, že chce rozšiřovat výrobu a služby nebo se věnovat soustavně svým pohledávkám, sledovat cash- flow apod. je pro něho velmi obtížné. Pracovník, který pro něj zajistí ekonomické poradenství, je schopen přinést nejen pořádek ve vedené dokumentaci , připravit podklady pro jednání, ale i přinést významné úspory.  Na tyto práce si nás můžete najmout a využít naše služby.

 • Provádíme posouzení záměru, obchodního nápadu a ideje z hlediska jeho uplatnění na trhu, životnosti i finanční náročnosti,
 • Odborné konzultace při zpracování podnikatelského záměru nebo jeho vypracování v případě, že podnikatel sám nemá dostatečné zázemí pro tuto činnost,
 • Účast při obchodních jednáních včetně jednání s bankami a institucemi pro získání finančních zdrojů,
 • Posouzení bonity pohledávek, jejich sledování a vyřizování upomínek neplatících klientů,
 • Zpracování cash-flow firmy,
 • Kontaktování stávajících i potenciálních zákazníků podle dispozic zadavatele.

Od roku 2016 se věnujeme zpracování záměrů a projektů v rámci dotačního programu IROP. Vypracovávali jsme podrobné specifikace do žádostí o dotace. Dokumentace byla připravována v souladu s dotačními pravidly, kompletována pro podání žádosti (rozpočet, studie proveditelnosti, zadávací dokumentace veřejné zakázky). Všechny tyto materiály byly vkládány do systému MS 2014+. U vybraných projektů jsme zabezpečovali jejich administraci po celou dobu realizace.

V rámci programu IROP jsme zabezpečovali přípravu a u některých i realizaci následujících projektů:

 • Modernizace odborné učebny F/Ch a bezbariérovost – část I; Masarykova ZŠ Klášterec n.O.,
 • Rekonstrukce odborné učebny F/Ch/Přírodopisu a učebny Informatiky, ZŠ Kunvald,
 • Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany – dodávka učebny F-CH, dílny,
 • Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany – dodávka multimediální učebny,
 • Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany – dodávka konektivity, PC sítě,
 • Modernizace jazykové učebny a vybudování žákovské dílny, ZŠ Rohovládova Bělá,
 • Modernizace polytechnického vzdělávání a bezbariérový přístup, ZŠ Chlumec nad Cidlinou,
 • ZŠ Moravská Králíky – environmentální učebna a školní zahrada.